Banner til Bjarne

Indkaldelse til AB's ordinære generalforsamling

10. februar 2020
Indkaldelse

AB’s ordinære Generalforsamling
Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 19.00 i AB’s Sportscafé

Dagsordenen samt kandidatliste til Forretningsudvalget vil blive bekendtgjort ved opslag på Klubbens opslagstavler og på hjemmeside fra mandag d. 24. februar 2020.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes forelagt Generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest mandag d. 17. februar 2020 kl. 15.00.

Anmeldelse af kandidater til Forretningsudvalget, skal - tillige med kandidatens skriftlige samtykke - være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest lørdag d. 22. februar 2020 kl. 16.00. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Forretningsudvalget.

Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem, der i henhold til dansk lov er personlig myndig, og som har været medlem de foregående 6 måneder og som ikke er i restance med sit kontingent og betaler de fastsatte grund- og eventuelle særkontingenter. Æresmedlemmer og medlemmer, der har opnået livsvarigt medlemskab, er ligeledes stemmeberettigede.

I de sidste 8 dage før Generalforsamlingen kan medlemmerne på Klubbens kontor få oplysning om, hvorvidt de er stemmeberettigede.

På gensyn og vel mødt tirsdag den 3. marts 2020.

Hovedbestyrelsen
Tilknyttet fil:    AB's ordinære generalforsamling 2020 (149 Kb)
Nyheder
16.9.20
Restaurant og Café
Nye COVID-19 restriktioner
Kære medlemmer,

Der er nye løbende restriktioner pga.
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Trix' 40 år som træner blev fejret
I anledning af Trix' 40 år som træner, skulle Trix hyldes og samtidig stå i spidsen for et 50+ hold, som besejrede de engelske gæster med 4-1 i en ganske seværdig kamp.
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd