Banner til Bjarne

Håndboldafdelingens opstillingsmøde

4. februar 2021
I håndboldafdelingen er der planlagt opstillingsmøde d. 2. marts kl. 20:00, hvor bl.a. bestyrelsen skal sammensættes. Se hele indkaldelsen her.

MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

Tirsdag d. 02. Marts 2021 kl. 20.00 i AB’s taktikrum

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
4. Valg af formand (for 2 år).
5. Valg af kasserer (ikke på valg i år).
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse for et år (mindst to medlemmer)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Akademisk Boldklub
Rasmus Nielsen
Formand for håndboldafdelingen.

NB:
• Hvis restriktionerne gør, at mødet ikke kan afvikles fysisk, vil alle indkaldelsesberettigede få mulighed for at deltage virtuelt via Teams. Såfremt mødet afholdes virtuelt, vil alle indkaldelsesberettigede få information herom en uge inden mødet afholdes, og alle vil inden mødet få tilsendt et link, som giver adgang til at deltage i mødet.
• Alle aktive fuldt betalende medlemmer, der er over 18 år og har været medlem i håndboldafdelingen i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har stemmeret.
• Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare.
• Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet (senest fredag d. 19. februar).


Tilknyttet fil:    Håndboldafdelingens opstillingsmøde (83 Kb)
Nyheder
25.2.21
Delvis genåbning fra d. 1. marts
Kære medlemmer,

Så skete det endelig.
Kalender
27.4.21
Generalforsamling
Generalforsamling
Billedserier
Hent Adobe Flash player
AB Kontor
Åbning af nyt udendørs fitnessområde

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd