Banner til Bjarne

Indkaldelse til AB’s ordinære Generalforsamling (Ny dato)

21. maj 2021
Indkaldelse:
AB’s ordinære Generalforsamling
Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.00
i AB’s Sportscafé


Dagsordenen samt kandidatliste til Forretningsudvalget vil blive bekendtgjort ved opslag på Klubbens opslagstavler og på hjemmeside fra tirsdag d. 8. juni 2021.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes forelagt Generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest onsdag d. 2. juni 2021 kl. 15.00.

Anmeldelse af kandidater til Forretningsudvalget, skal - tillige med kandidatens skriftlige samtykke - være Hovedbestyrelsen (Klubbens kontor) i hænde senest søndag d. 6. juni 2021 kl. 16.00. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til Forretningsudvalget.

Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem, der i henhold til dansk lov er personlig myndig, og som har været medlem de foregående 6 måneder og som ikke er i restance med sit kontingent og betaler de fastsatte grund- og eventuelle særkontingenter. Æresmedlemmer og medlemmer, der har opnået livsvarigt medlemskab, er ligeledes stemmeberettigede.

I de sidste 8 dage før Generalforsamlingen kan medlemmerne på Klubbens kontor få oplysning om, hvorvidt de er stemmeberettigede.

På gensyn og vel mødt onsdag den 16. juni 2021.

Hovedbestyrelsen

Book en plads her: billetto.dk


Tilknyttet fil:    Indkaldelse til opstillingsmøde 2021 (109 Kb)
Nyheder
20.5.21
AB søger servicemedarbejder
AB har brug for en

MEDARBEJDER MED HØJT SERVICENIVEAU
Billedserier
Hent Adobe Flash player
AB Kontor
Åbning af nyt udendørs fitnessområde

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd