Banner til Bjarne

Ungdomsomklædning i østfløjen


Nye faciliteter til ungdomsholdene

AB ønsker at tilbyde gode sportslige og sociale vilkår for alle grupper idrætsudøvere herunder også gennem gode omklædningsfaciliteter. Vi ønsker at udvikle vores spillere som hele mennesker både sportslige, men også socialt samt give dem en kluboplevelse udover det sædvanlige.

Klubbens mål
- Tidssvarende omklædningsfaciliteter, hvor børn og voksne ikke skal deles om omklædningsrum og baderum
- Gode omklædningsrum samler medlemmer, skaber og fremmer trivsel
- Fællesbad og fælles omklædning giver og styrker sammenhold blandt de unge spillere
- Flere unge brugere vil benytte sig af omklædningsrummene, hvis de oplever en god stemning og hygge i de mindre rum
- At vi kan opfylde DBU's krav til omklædningsfaciliteter for elite ungdomshold, uden at låse halvdelen af vores bade og omklædningsrum af flere brusere - hvilket er et meget stort behov

ABs faciliteter skal tilgodese mange forskellige behov både nu og fremadrettet. AB har fokus på at udvikle og understøtte tilstrømning af medlemmer til de forskellige afdelinger i AB. Vi håber desuden, at vi blandt andet igennem den gode stemning, kan beholde flere af vores medlemmer. Dertil ved vi i forvejen, at der bliver talt meget om social inklusion på holdene, udover talent og niveau, når særligt fodbold- og håndboldspillere skifter klub, hvorfor vi udover at være konkurrencedygtige på vores niveau, gerne vil kunne konkurrere og få nye medlemmer på at være en god social klub med glade medlemmer og god stemning på holdene.

Vi vil lave nye omkældningsfaciliteter, med en bedre opdeling af de nuværende s
Nyheder
14.7.21
AB går forrest for et røgfrit idrætsliv
AB slår et slag for at få røgen væk fra idrætten og har som en af de første fore...
Billedserier
Hent Adobe Flash player
AB Kontor
Åbning af nyt udendørs fitnessområde

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd