Banner til Bjarne

Generalforsamling 2021


Dagsorden

Den oprindelige dagsorden følger efter seneste opdatering.

OPDATERING
Hermed fremsendes en kort opdatering ift. generalforsamlingen i morgen.  Vi skal gøre opmærksom på at afholdelsesstedet er opdateret til Sportscaféen med indgang via foyeren.

Derudover har T.Oldenborg valgt at trække sine 2 forslag tilbage til generalforsamlingen:

Forslagene kan ses nedenfor.

C. Forslag 1 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg: "Generalforsamlingen indskærper over for forretningsudvalget, om fremadrettet ikke at sanktionere klubbens 1. senior (Divisionsholdet) ved at forhindre holdet i at træne på klubbens anlæg og benytte de sædvanligt benyttede bade- og omklædningsfaciliteter m.m."

D. Forslag 2 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg: "Generalforsamlingen vedtager det fremadrettede økonomiske aftalegrundlag for samarbejdet, benyttelse af anlæg og faciliteter o.lign. Iht. samarbejdsaftalen skal prisniveau foregå til kostpriser og/eller på markedsvilkår."

Samtidig er det glædeligt, at AB og AB a/s har indgået en ny aftale gældende indtil 30.06.22.

De øvrige indkomne forslag behandles på mødet som varslet.

Hovedbestyrelsen


DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 16/6-2021 kl. 19.00
– afholdes i glasburet i Sportscaféen

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr. 31. december 2020 til godkendelse, jf. §25.

4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent

5. Indkomne forslag
A. Forslag om vedtagelse af forandringer af Klubbens love

B. Forslag om vedtagelse af bemyndigelse til Hovedbestyrelsen om at forhandle og indgå aftaler om etablering, drift og overtagelse mv. af Padel-tennisbaner på AB’s anlæg i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens forslag af 18. maj 2021 med de mindre ændringer og tilpasninger, som måtte være fornødne for projektets gennemførelse.

C. Forslag 1 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg: ”Generalforsamlingen indskærper over for forretningsudvalget, om fremadrettet ikke at sanktionere klubbens 1. senior (Divisionsholdet) ved at forhindre holdet i at træne på klubbens anlæg og benytte de sædvanligt benyttede bade- og omklædningsfaciliteter m.m.”

D. Forslag 2 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg: ”Generalforsamlingen vedtager det fremadrettede økonomiske aftalegrundlag for samarbejdet, benyttelse af anlæg og faciliteter o.lign. Iht. samarbejdsaftalen skal prisniveau foregå til kostpriser og/eller på markedsvilkår.”

E. Hovedbestyrelsens modsvar til forslag 1 og 2 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg

F. Forslag om ny flag politik af 18. maj 2021 fra Bent Jacobsen

6. Valg af forretningsudvalg jvf. §21
A. Formand – 2 år, se kandidatliste
B.  Sekretær – 2 år, se kandidatliste

7. Valg af revisor, jf. §26 (på valg i år)

8. Eventuelt

Book en personlig billet til generalforsamlingen her: billetto.dk

Resultatopgørelse 2020

Tilknyttet fil:    Resultatopgørelse 2020 (478 Kb)

Forslag om vedtagelse af forandringer af klubbens love

Forslag om vedtægtsændringer

Forslag fra Torben Oldenborg

Hovedbestyrelsens modsvar til Torben Oldenborg

Forslag om ny flagpolitik

Forslag om padel-tennisbaner på AB’s anlæg

Kandidatliste

Tilknyttet fil:    Kandidatliste (128 Kb)
Nyheder
20.5.21
AB søger servicemedarbejder
AB har brug for en

MEDARBEJDER MED HØJT SERVICENIVEAU
Billedserier
Hent Adobe Flash player
AB Kontor
Åbning af nyt udendørs fitnessområde

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd